Słowo
o nas

Misją Szkoły jest budowa wysokiego poziomu dydaktyki opartego na trwałym fundamencie zasad moralnych w atmosferze sprzyjającej indywidualnemu wzrostowi  intelektualnemu , duchowemu. KREATYWNOŚĆ pojmujemy jako narzędzie warunkujące osiągnięcie sukcesu przez ucznia, oraz stworzenie mu perspektyw w drodze do dalszego rozwoju.

Szkoła Podstawow...

Nasze atuty

 1. Szkoła
  Niewielkie 20 osobowe klasy, przestronne sale lekcyjne, bezpieczny monitorowany budynek szkoły z parkingiem i terenem zielonym.
 2. Nauka
  Dodatkowe godziny na realizację podstawy programowej, codziennie nauka języków obcych, realizujemy program edukacji żeglarskiej oraz zajęcia umuzykalniające.
 3. Zainteresowania
  Zapewniamy bogatą oferta interesujących zajęć dodatkowych, każdy znajdzie coś dla siebie.
 4. Czas wolny
  Dla wszystkich dzieci organizujemy opiekę świetlicową w ramach Świetlicy Tematycznej, zaopiekujemy się Twoim dzieckiem w lipcu oraz w czasie ferii zimowych.

Nasze standardy

 • Konsekwencja
  Uczymy wytrwałości w dążeniu do osiągnięcia celów, do realizacji planów, niezłomności w działaniu opartej na wiedzy i doświadczeniu
 • Rozwój
  Stawiamy na rozwój intelektualny, duchowy, moralny, emocjonalny poprzez kreatywną naukę i zabawę traktując każdego ucznia w sposób jednostkowy…
 • Edukacja
  Uczymy wykorzystując najnowsze metody, stawiamy na indywidualizację pracy, w oparciu o nowoczesne techniki nauki i zabawy.
 • Aktywność
  Uczymy brania aktywnego udziału w życiu szkoły, przejawiania inicjatywy, rozwijając tym samym poczucie własnej wartości i samooceny.
 • Twórczość
  Kładziemy nacisk na rozwój twórczego myślenia, indywidualnego wyrażania siebie, pewnego spojrzenia na świat w sposób kreatywny, świeży i niepowtarzalny
 • Jestem
  Jestem wyrazem osoby i osobowości, jednostką indywidualną i twórczą. Kreuję siebie poprzez rozwój pasji i zainteresowań
 • Wizja
  Nauczyciele wykorzystując swój potencjał twórczy mogą inspirować, zachęcać i stwarzać warunki do rozwoju, dzięki czemu młody człowiek staje się współtwórcą procesu kształcenia
 • Nowoczesność
  Wprowadzanie zmian i urozmaicanie to czynniki rozbudzające i motywujące do pracy twórczej, a nowoczesne techniki i metody edukacji sprzyjają wydobyciu umiejętności i wyrażaniu ich swobodnie przez ucznia
 • Indywidualność
  Pod okiem doświadczonych pedagogów dajemy możliwość wyrażania siebie, na swój własny sposób, który pozwoli zaistnieć w społeczeństwie jako jednostka niezwykła, twórcza i indywidualna