Klasa zero

przedmiot autor opis
Realizacja podstawy programowej Joanna Białobrzeska

Poznaję świat, bo mam 6 lat, Wydawnictwo Didasko

Klasa I

przedmiot autor opis
Zajęcia zintegrowane Joanna Białobrzeska

Ja, Ty - My Radosne odkrywanie świata, Wyd. Didasko

Język angielski Carol Read, Mark Ormerod, Magdalena Kondro

Tiger 1, Wydawnictwo Macmillan

Religia Elżbieta Kondrak, Dariusz Kurpiński, Jerzy Snopek

Żyjemy w Bożym świecie, Wydawnictwo Jedność

Religia Elżbieta Kondrak, Dariusz Kurpiński, Jerzy Snopek

Żyjemy w Bożym świecie, Wydawnictwo Jedność