Klasa zero

przedmiot autor opis
Realizacja podstawy programowej Anna Idzikowska-Guzy, Ewa Janus

Plac Zabaw, WSiP

Klasa I

przedmiot autor opis
Zajęcia zintegrowane Barbara Mazur, Beata Sokołowska, Katarzyna Zagórska

Gra w kolory kl.1 cz 1,2,3,4 - Wydawnictwo Juka 91

Język angielski Carol Read, Mark Ormerod, Magdalena Kondro

Tiger 1, Wydawnictwo Macmillan

Religia Elżbieta Kondrak, Dariusz Kurpiński, Jerzy Snopek

Żyjemy w Bożym świecie, Wydawnictwo Jedność

Klasa II

przedmiot autor opis
Zajęcia zintegrowane Joanna Białobrzeska

Ja, Ty - My Radosne odkrywanie świata, Wyd. Didasko

Język angielski Carol Read, Mark Ormerod, Magdalena Kondro

Tiger 2, Wydawnictwo Macmillan

Religia Elżbieta Kondrak, Dariusz Kurpiński, Jerzy Snopek

Idziemy do Jezusa, Wydawnictwo Jedność

Klasa IV

przedmiot autor opis
Język Polski Agnieszka Łuczak, Anna Murdzek

Między nami. Podręcznik - Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

Język angielski Nick Beare

Evolution plus kl IV - Macmillan Education

Muzyka Urszula Smoczyńska, Katarzyna Jakóbczak Drążek, Agnieszka Sołtysik

Klucz do muzyki - Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

Plastyka Stanisław Stopczyk, Barbara Neubart

Plastyka. Podręcznik - Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

Historia Wojciech Kalwat, Małgorzata Lis

Historia. Podręcznik - Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

Przyroda Ewa Gromek, Ewa Kłos, Ewa Wawrzyniec-Kofta, Ewa Laskowska,

Przyroda. Podręcznik - Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

Matematyka Małgorzata Dobrowolska, Marta Jucewicz, Marcin Karpiński, Piotr Zarzycki

Matematyka z plusem. Podręcznik dla klasy IV - Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

Informatyka Wanda Jochemczyk, Iwona Krajewska-Kranas, Witold Kranas, Agnieszka Samulska, Mirosław Wyczółkowski

Informatyka. Podręcznik - Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

Technika Ewa Bubak, Ewa Królicka, Marcin Duda

Technika na co dzień. Podręcznik - Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne