Słowo o nas

Misją Szkoły jest budowa wysokiego poziomu dydaktyki opartego na trwałym fundamencie zasad moralnych w atmosferze sprzyjającej indywidualnemu wzrostowi  intelektualnemu , duchowemu. KREATYWNOŚĆ pojmujemy jako narzędzie warunkujące osiągnięcie sukcesu przez ucznia, oraz stworzenie mu perspektyw w drodze do dalszego rozwoju.

Szkoła Podstawowa KREATYWNI dba o indywidualny rozwój każdego dziecka. W myśl teorii Howarda Gardnera :

każdy człowiek posiada wszystkie rodzaje inteligencji, rozwinięte w różnym stopniu. Tworzą one jedyny, niepowtarzalny dla innych profil ,

każda z inteligencji charakteryzuje się własną specyfiką rozwoju, a przejawy poszczególnych inteligencji pojawiają się już na etapie dzieciństwa,

każdy człowiek jest wyjątkowy, może rozwijać nie tylko zdolności specjalne ale także słabsze stony dzieki wykorzystaniu mocnych stron

Szkoła Kreatywni stawia na samodzielną intelektualną pracę, kreatywne myślenie, na edukacje, która wyposaża w umiejętności uczenia się i przystosowywania  do dynamicznie zmieniającego się otoczenia.

Program zajęć w naszej szkole  znacznie wykracza poza standardowy zakres określony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Korzystamy z nowoczesnych, dobrze opracowanych i efektywnych programów nauczania, jak również z nowoczesnych technologii informacyjno –komunikacyjnych.

Dzięki temu zajęcia edukacyjne są zawsze ciekawe i angażujące. Bardzo dużą wagę przywiązujemy do programów wychowawczych, dbając o dobrą współpracę z rodzicami oraz o spójność treści wychowawczych przekazywanych w szkole i w domu.

Oferta Zajęć dodatkowych wzbogaca i rozwija każde dziecko. Uczniowie mają możliwość w interesujący sposób rozwijania  swoich pasji, pogłębiania wiedzy, przygotowania się do udziału w różnych konkursach i zawodach. Jednocześnie spędzają czas w grupie osób o podobnych zainteresowaniach realizując ciekawe zadania i projekty.