Zajęcia w szkole

Zajęcia kulinarne

Celem tego zajęć jest rozwijanie umiejętności wykorzystywania zdobytej wiedzy teoretycznej w praktyce. Kółko składa składać się z dwóch równie ważnych części. Pierwsza dotyczy gólnopolskiego projektu (Nie)zwykła matematyka. Druga będzie zajęciami kulinarnymi, zaplanowanymi w taki sposób by uczniowie przez zabawę doświadczali jak matematyka przydaje się w kuchni. Zajęcia kulinarne będą tak zaplanowane by dostosować nasze wypieki do kalendarza kulinarnego lub świąt.