Zajęcia w szkole

Fun with English

Fun with English, to dodatkowe zajęcia z języka angielskiego. Głównym celem zajęć jest rozwijanie uzdolnień uczniów, oraz podniesienie poziomu kompetencji językowych: mówienia, słuchania, pisania i czytania. Wzbogacenie ogólnej wiedzy językowej uczniów, rozwijanie w uczniach tolerancji, otwartości i ciekawości wobec innych kultur. Zwiększenie zasobu słownictwa. A wszystko to w formie gier i zabaw oraz ciekawych projektów.