Zajęcia w szkole

Zajęcia umuzykalniające

w naszej szkole są to dodatkowe godziny poświęcone na kształtowanie słuchu dziecka. Zajęcia tego typu rozwijają pamięć, szybkość zapamiętywania, kształtują umiejętność logicznego myślenia, kojarzenia pojęć i analizy. Mają też ogromny wpływ na naukę języków obcych.

Jak to robimy:

 • nauka elementów muzyki, gamy, harmonii
 • rozwijanie percepcji słuchowej poprze poznawanie różnorodnych brzmień instrumentów
 • rozwijanie form aktywności muzycznej:
  • śpiew
  • gra na instrumencie
  • elementy teorii muzyki
  • ruch przy muzyce
  • improwizacje poprzez śpiew
  • improwizacje ruchowo- muzyczne