Zajęcia w szkole

Godziny dodatkowe

dajemy naszym uczniom dodatkowy czas na opanowanie podstawy programowej. W tygodniu nauczyciel ma do dyspozycji ponadprogramowe godziny w czasie których ma możliwość powtórzenia i utrwalenia poznanego wcześniej przez dzieci materiału, oraz indywidualizację procesu nauczania.

Klasy I-III

- nauczanie zintegrowane - 3h tygodniowo

- język angielski - 3h tygodniowo

- język francuski - 2h tygodniowo

- kształcenie słuchu - 1h tygodniowo

- robotyka - 1h tygodniowo

Klasy IV - VIII

- język polski - 1h tygodniowo

- matematyka - 1h tygodniowo

- język angieslki - 3h tygodniowo

- język francuski - 3h tygodniowo