Zajęcia w szkole

Laboratorium kreatywności

cykl zajęć rozwjający u uczniów kreatywne i twórcze myślenie. Uczniowie mierzą się z nietypowymi ćwiczeniami, ktorych rozwiązanie wymaga myślenia abstrakcyjnego, opracowanie nietypowych rozwiązań problemów słownych i manualnych.