Zajęcia w szkole

Gimnastyka korekcyjna

wiele dzieci w wieku szkolnym ma wady postawy. Przez termin ten rozumiemy wszelkie dysproporcje i asymetrie w budowie ciała, których zaniedbanie może w przyszłości wywołać poważne problemy narządu kostno – stawowego . Pod okiem profesjonalnego trenera i dzięki odpowiednim ćwiczeniom dzieci będą mogły dążyć do niwelowania zdiagnozowanych u nich wad.