Zajęcia w szkole

Świetlica

to miejsce, gdzie dzieci spotykają się w godzinach porannych przed rozpoczęciem lekcji i po ich zakończeniu. Pod okiem wykwalifikowanej kadry mają czas na odrobienie lekcji, wspólną zabawę.