Zajęcia w szkole

Edukacja żeglarska

Nasza szkoła jako pierwsza w powiecie i jednyna na tak dużą skale  wprowadza program Edukacji Żeglarskiej, realizowany od klasy IV. Edukacja Żeglarska umożliwi naszym uczniom nabycie cech i umiejętności przydatnych we współczesnym świecie: m.in. znajomość języka angielskiego, nabycie kompetencji matematycznych i podstawowych kompetencji naukowo-technicznych, wiedzy informatycznej, kompetencji społeczno-obywatelskich, przedsiębiorczość. Będziemy uczyć się manewrować jachtem żaglowym, nauczymy się podstaw bosmanki, locji, etykiety żeglarskiej. Poznamy morskie tradycje i historię naszego regionu. Odwiedzimy muzea prezentujące ekspozycje o tematyce morskiej.